Beranda » Buku Mistik » Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan
click image to preview activate zoom

Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan

Rp 25.000
Kode7107
Stok Tersedia
KategoriBuku Mistik
Tentukan pilihan yang tersedia!
Pemesanan yang lebih cepat! Quick Order

Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan

Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan

Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan merupakan buku yang disusun oleh Aji Margono yang memuat berbagai jaa mantra, doa dan puji pepuji jawa. Buku sangat baik untuk anda yang sedang mendalami ilmu kasekten jawa dan ilmu sembur suwuk secara kejawen.

Daftar Isi Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan

 • Naptu dina pitu, pasaran lima
 • Petung tibaning slametane wong tinggal dunya
 • Watake manungsa miturut dina pasaran
 • Petung kanggo jodo
 • Katarunggane manungsa
 • Pujine dina pitu
 • Kawasane puji dina pitu
 • Sawahe puji dina pitu
 • Pujine badan sakojur
 • Pujine bangsaning napas patang prakara
 • Pujine bangsaning nafsu patang kara
 • Pujine bangsaning ati patang prakara
 • Pujine wijining manungsa
 • Pujine anasiring manungsa
 • Pujine ma’rifat suci lair batin
 • Pujine yen arep sare

Primbon Japa Mantra Donga Rapalan

 • Pujine yen wungu sare
 • Pujine ambebuwang sesuker
 • Pujine yen asene
 • Pujine yen siram padinan
 • Pujine jinabat arep kawejang ilmu
 • Puji sarining gampang,anggampangke kang sinedya
 • Pujine yen dahar
 • Pujine bebedan supaya rahayu slamet
 • Pujine bebedan,kuwasane teguh rahayu tan winangenan
 • Puji rupa-rupa agung sawahe
 • Puja pujine ilmu rasa ageme para nabi
 • Urip-eling-Allah-aku
 • Puja mantra rahayu slamet
 • Japane nyundang wong arep manak
 • Japa sembur suwuk marang bocah lanang
 • Japa sembur suwuk marang bocah wadon
 • Japa suwuk bocah budi angayang
 • Japa suwuk bocah nangis
 • Japa kanggo nambani wong lara bengang

Primbon Mantra Aji Sembur Suwuk

 • Jopa-japu kanggo nambani wong lara katisen
 • Jopa-japu kanggo panundung lara ngelu
 • Jopa-japu kanggo panundung sakehe lelara
 • 34.Jopa-jopu kanggo ngukuhake untu lan kanggo nyingkirake uler
 • Mantra adus kramas kaping 3 ing sajrone selapan dina
 • Mantra adus nganggo ciduk lan siwur
 • Mantra pasucen kanggo adus ing tanggal 1 lan tanggal 15
 • Mantra padusan penganten
 • Mantra kawin batin
 • Mantra nikah hak
 • Mantra nikah batin
 • Mantra niyate kawin batin
 • Mantra pangasihan kun jali
 • Mantra pambuka rasane wanita
 • Mantra angenakake rasa marang wanita
 • Mantra aji asamaragama
 • Mantra aji jaya purusa iya lanang sejati
 • Mantra yen arsa nitisake wjinine manungsa
 • Mantra aji pamepetan tuwuh
 • Mantra aji anuwuhake wiji putra becik
 • Mantra murih manise calatu (Aji sri widara)

Primbon Japa Mantra Kasekten

 • Mantra pangiruping daya
 • Mantra kanggo nyupeketake pamitran
 • Mantra kanggo panyuwun dawaning umur
 • Mantra murih jinurung sasedyane
 • Mantra cemeti ageme kanjeng nabi sulaiman
 • Mantra pangageman luhur
 • Mantra madangake pikir
 • Mantra padanyangan murih rineksa kuwat slamet
 • Mantra angilangake was kuwatir
 • Mantra pamudaring prakara
 • Mantra panawa sakalir
 • mantra anggedegake rupa, medeni nggegirisi
 • Mantra sapu jagad
 • Mantra ismu kasoran
 • Mantra teguh ing braja
 • Mantra panulaking braja
 • Mantra pangluputan mimising bedil
 • Mantra piranti ngedohake mimis
 • Mantra timbulan
 • Mantra timbul lembu sekilan piranti nimbul bala
 • Mantra pangabaran gelap sayuta
 • Mantra piranti ngilangake kewanening mungsuh
 • Mantra penyirepan kruma raja singa

Buku Primbon Japa Mantra Aji Kesaktian

 • Mantra kanggo mateni dayaning upas sakalir
 • Mantra marang jinising uler sapanunggalane
 • Mantra panangkising sungu sapi utawa sungu kebo
 • Mantra panatasan
 • Mantra panatasan lamun ambedil
 • Mantra penglarisan kanggo wong dagang
 • Mantra sesinggah maling
 • Mantra kanggo mulyakake wong lara
 • Mantra panawa sabarang
 • Mantra tulak tenung utawa sakehing wiyasa
 • Mantra tetulaking bencana sakalir
 • Mantra tetulaking pageblug gede
 • Puja mantra panulaking tuju teluh tenung taragnyanya sapanunggalane bangsaning wiyasa
 • Aji pangasihan sukmaningrat sajati
 • Aji pangasihan cahya mulya
 • Aji pangasihan sis emar kuning
 • Aji mas kumambang iya puspa kumambang
 • Aji pamiluta ga’ib

Primbon Mantra Aji Pelet Pengasihan

 • Uga aji pamiluta ga’ib
 • Aji pangirup nyawa lan susma
 • Aji palimunan
 • Aji palimunan
 • Aji panglemesan sakehing wesi
 • Aji panglemesan braja
 • Aji brata lamatan pangleburing mungsuh
 • Aji brajamusti
 • Aji jaya teguh timbul
 • Aji welut putih
 • Aji ni bragola teguh alot
 • Aji serut berkutut
 • Aji kaprawiran ilmu hak
 • Aji pamboyan bandung bandawasa
 • Uga tunggale aji pamboyan bandung bandawasa
 • Aji jaya sampurna agung sawabe
 • Aji jayengkaton
 • Aji jaranguyang
 • Aji teguh timbul
 • Aki kasekten ga’ib

Primbon Japa Mantra Suwuk Jawa

 • Aji cocak ijo pangasihan
 • Aji cocak iso teguh ayu
 • Aji cocak ijo jero
 • Aji cocak ijo ga’ib
 • Aji cocak ijo karaton
 • Ismu pengirupan
 • Ismu kateguhan surat bismillah
 • Ismu petake baginda ‘ali
 • Ismu petake baginda ambyah
 • Ismu kanggo nyulap sarupaning sulapan
 • Ismu aji gajah wulung
 • Ismu guntingan
 • Ismu guntingan seje rupa
 • Ismu guntingan saje rupa maneh
 • Ismu pambuntetan bedil
 • Ismu pangedepan
 • Ismu karosan gulinggang jati
 • Ismu condong campuring asmara tunggal
 • Ismu pangedepan lan panglereban
 • Ilmu I m a n
 • Ilmu tauhid
 • Ilmu ma’rifat
 • Ilmu tapel adam lamun arep ketekan sedyane
 • Kancinge ilmu tapel adam kabeh
 • Ilmu karosan kang metu saka karasulan
 • Ilmu hak kagungane kanjeng sesuhunan kalijaga
 • Ilmu pancer nagara ingaran jumanten wilis

Buku Rapalan Japa Mantra

 • Ilmu bumi pepitu
 • Ilmu pangleburan badan anglebur sakehing dosa
 • Pikukuhing iman iku wolu
 • Syahadat syari’at
 • Syahadat tarekat
 • Atase syari’at lan lakune wong syari’at
 • Atase tarekat lan lakune wong tarekat
 • Atase hakekat lan lakune wong hakekat
 • Atase ma’rifat lan lakune wong ma’rifat
 • Salat da’im
 • Salat mutlaq
 • Salat kusta
 • Salat ismu’alam
 • Salam batin kanggo nyenyuwun nugrahaning pangeran
 • Salat wujud ning
 • Salat jati sadurunge ana salat
 • Anasir dadi tingkahing salat
 • Anasiring muhammad
 • Pasucian jaba lan jero
 • Pasucian rasulullah
 • Pasucian nur muhammad
 • Pasucian nur muhammad
 • Niyate adus murih teguh rahayu santosa
 • Niyate adus teguh ayuning badan
 • Niyate melek murih rahayu santosa
 • Pasrah sare
 • Pasrah wungu
 • Panetep santosaning iman

Buku Rapalan Dongan Japa Mantra

 • Pagadikane rasullulah bab jumenenge manungsa
 • Badan muhammad karsa allah
 • Basa araning manungsa
 • Titipan kang dumunung ing manungsa
 • Bakale manungsa
 • Dunungsifat 30 ing badaning manungsa
 • Sayektine sifat 20 jaba jero
 • Angsa pangeran lan bangsa kawula
 • Sa’at baginda ali kanggo mangkat nglurung perang
 • Ambagegake jabang bayi lahir
 • Suwuk bocah lara murih waras
 • Pucuk gung sawabe teguh yuwana
 • Suwarga lair kang aran makdum sarpin
 • Ilmu karatoning wali pitu
 • Iki panuwun teteping iman
 • Kawruh marang panuwun
 • Iki marang kawruhing ngaurip
 • Uga kawruhing ngaurip
 • Uga kawruhing ngaurip
 • Kawruh marang pamuji
 • Uga kawruh marang pamuji
 • Uga marang pamuji
 • Iki marang kawruh
 • Iki pepujian
 • Iki kalimah loro
 • Iki langit lapis pitu
 • Iki khakullah

Buku Primbon Rapalan Japa Mantra Jawa

 • Iki pikukuhing sarira
 • Purba karo wasea
 • Tetulak marang piala utawa marang wisa
 • Iki pengasihan
 • Iki panedepan karo pengasihan
 • Uga pangadepan karo pengasihan
 • Iki pangedepan marang kawula lan kutu-kutu walang ataga
 • Pangedepan sawarnaing lelembut
 • Iki pangedepan karo karosan
 • Iki marang pangageman kaluhuran
 • Iki marang kawruh pangageman
 • Iki marang pangageman kaluhuran
 • Uga pangageman kaluhuran
 • Iki pangageman kaluhuran
 • Uga pangageman kaluhuran
 • Uga pangageman luhur
 • Iki pangageman menawa busana kaprabon
 • Asma-dzat-kodrat-afal
 • Obah lan polah
 • Pengikut rasa
 • Lamun ujung utawa salaman
 • Donga pambungkeman sakalir

Buku Donga Rapalan Jawa

 • Donga panerang udan
 • Donga supaya betah luwe
 • Donga keslametan
 • Donga keslametan donya akhirat
 • Donga supaya dingapura dening gusti allah
 • Donga panyuwun darajat
 • Donga tolak balak
 • Donga ngadepi keruwetan
 • Donga ngilanagake penyakit saka awake dewe
 • Donga ziarah kubur
 • Donga arwah
 • Donga kanggo nuju marang kamulyan
 • Donga yen arep mapan turu
 • Donga njaluk impen
 • Donga yen ngimpi becik
 • Donga yen ngimpi ala
 • Donga tangi turu
 • Donga yen arep mlebu kakus
 • Donga yen arep metu saka kakus
 • Donga yen arep mlebu omah
 • Donga yen arep metu saka omah
 • Donga supaya luput saka prahara gede

Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan

Nama Produk : Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan
Ukuran : 17.6 x 12.6 x 0.8 centimeter
Jumlah Halaman : 91
Berat : 120 gram

Stok Produk Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan Sangat Terbatas dan Cepat Terjual.
Jika Berminat Dengan Produk Ini Sebutkan Pada Admin Kode Produk : 7107.

Buku Primbon Wanita Jawa

Harga Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan sangat terjangkau bukan karena murahan, melainkan kami jual eceran dengan harga grosir yang terjangkau, silahkan membandingkan dengan penjual lain, Insyaallah dari segi kualitas, pelayanan, harga mahar kami yang terbaik.

Call Center Pusaka Dunia / Dunia Pusaka

PIN BBM : PUSAKA
Telephone : +6281 222 886 456
Sms : +6285 2939 88885
WhatsApp : +6285 2939 88885
Line : pusakadunia
WeChat : pusakadunia
Instagram : pusakadunia

Gambar Foto Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan.

Gambar Foto Produk hanya di resize dan tanpa editan sama sekali. Kami tampilkan jarak dekat sehingga anda bisa melihat tanpa ada yang di sembunyikan kekurangan dan kelebihannya. Karena bagi kami kejujuran dan kepuasan anda yang utama dan bukan mengutamakan keuntungan semata.

Hak Cipta Gambar Foto.

Gambar Foto Produk Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan merupakan foto asli dari Pusaka Dunia sehingga jika ada penjual online dengan foto yang sama tanpa ijin, dipastikan penjual tersebut telah melakukan pencurian gambar foto hak cipta Pusaka Dunia. Harap Waspada Penipuan Online, Baca Ciri Ciri Toko Online Terpercaya

Himbauan Pembeli Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan.

Mengingat kami mengutamakan kejujuran dan ingin menjalin silaturami serta kepuasan anda yang utama, sebaiknya teliti dan baca semua keterangan yang kami berikan, setelah memantapkan hati barulah anda meminang Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan.

Tags: , , ,

Primbon Japa Mantra Aji Ilmu Sembur Suwuk Donga Rapalan

Berat0.1 kg
Kondisi Baru
Dilihat 1.817 kali
Produk Terkait
Sidebar
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah:

Chat via Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

Admin 1
● online
Admin 2
● online
Admin 1
● online
Halo, perkenalkan saya Admin 1
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja