Beranda » Buku Mistik » Buku Japa Mantra Kesaktian
click image to preview activate zoom

Buku Japa Mantra Kesaktian

Rp 25.000
Kode7107
Stok Tersedia
Kategori Buku Mistik
Tentukan pilihan yang tersedia!
Pemesanan yang lebih cepat! Quick Order

Buku Japa Mantra Kesaktian

Buku Japa Mantra Kesaktian

PRIMBON JAPA MANTRA

Pambuka
Kanthi ngunjukaken puja-puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung ingkang tansah paring berkah saha rahmatipun,buku primbon Japa Mantra punika saged paripurna.Buku punika kaimpun ing pangajab sageda migunani dhumateng soksintena ingkang maos,mliginipun dhumateng ingkang nyinaoni mantra-mantra basa Jawa.
Kados ingkang sampun kauningani bilih doa/mantra punika intinipun ibadah.Dene kagem tetiyang ingkang nyinaoni ilmu-ilmu kejawen,doa/mantra ngandhut wigatos ingkang lebet,inggih punika ngrumaos dhumateng piyambakipun ingkang boten kagungan daya,saha tansah ngakeni dhumateng sedaya kuwaos lan kekiyatanipun Gusti Kang Maha Kuwaos.
7107

DAFTAR ISI PRIMBON JAPA MANTRA
Naptu dina pitu, pasaran lima
Petung tibaning slametane wong tinggal dunya
Watake manungsa miturut dina pasaran
Petung kanggo jodo
Katarunggane manungsa
Pujine dina pitu
Kawasane puji dina pitu
Sawahe puji dina pitu
Pujine badan sakojur
Pujine bangsaning napas patang prakara
Pujine bangsaning nafsu patang kara
Pujine bangsaning ati patang prakara
Pujine wijining manungsa
Pujine anasiring manungsa
Pujine ma’rifat suci lair batin
Pujine yen arep sare
Pujine yen wungu sare
Pujine ambebuwang sesuker
Pujine yen asene
Pujine yen siram padinan
Pujine jinabat arep kawejang ilmu
Puji sarining gampang,anggampangke kang sinedya
Pujine yen dahar
Pujine bebedan supaya rahayu slamet
Pujine bebedan,kuwasane teguh rahayu tan winangenan
Puji rupa-rupa agung sawahe
Puja pujine ilmu rasa ageme para nabi
Urip-eling-Allah-aku
Puja mantra rahayu slamet
Japane nyundang wong arep manak
Japa sembur suwuk marang bocah lanang
Japa sembur suwuk marang bocah wadon
Japa suwuk bocah budi angayang
Japa suwuk bocah nangis
Japa kanggo nambani wong lara bengang
Jopa-japu kanggo nambani wong lara katisen
Jopa-japu kanggo panundung lara ngelu
Jopa-japu kanggo panundung sakehe lelara
34.Jopa-jopu kanggo ngukuhake untu lan kanggo nyingkirake uler
Mantra adus kramas kaping 3 ing sajrone selapan dina
Mantra adus nganggo ciduk lan siwur
Mantra pasucen kanggo adus ing tanggal 1 lan tanggal 15
Mantra padusan penganten
Mantra kawin batin
Mantra nikah hak
Mantra nikah batin
Mantra niyate kawin batin
Mantra pangasihan kun jali
Mantra pambuka rasane wanita
Mantra angenakake rasa marang wanita
Mantra aji asamaragama
Mantra aji jaya purusa iya lanang sejati
Mantra yen arsa nitisake wjinine manungsa
Mantra aji pamepetan tuwuh
Mantra aji anuwuhake wiji putra becik
Mantra murih manise calatu (Aji sri widara)
Mantra pangiruping daya
Mantra kanggo nyupeketake pamitran
Mantra kanggo panyuwun dawaning umur
Mantra murih jinurung sasedyane
Mantra cemeti ageme kanjeng nabi sulaiman
Mantra pangageman luhur
Mantra madangake pikir
Mantra padanyangan murih rineksa kuwat slamet
Mantra angilangake was kuwatir
Mantra pamudaring prakara
Mantra panawa sakalir
mantra anggedegake rupa, medeni nggegirisi
Mantra sapu jagad
Mantra ismu kasoran
Mantra teguh ing braja
Mantra panulaking braja
Mantra pangluputan mimising bedil
Mantra piranti ngedohake mimis
Mantra timbulan
Mantra timbul lembu sekilan piranti nimbul bala
Mantra pangabaran gelap sayuta
Mantra piranti ngilangake kewanening mungsuh
Mantra penyirepan kruma raja singa
Mantra kanggo mateni dayaning upas sakalir
Mantra marang jinising uler sapanunggalane
Mantra panangkising sungu sapi utawa sungu kebo
Mantra panatasan
Mantra panatasan lamun ambedil
Mantra penglarisan kanggo wong dagang
Mantra sesinggah maling
Mantra kanggo mulyakake wong lara
Mantra panawa sabarang
Mantra tulak tenung utawa sakehing wiyasa
Mantra tetulaking bencana sakalir
Mantra tetulaking pageblug gede
Puja mantra panulaking tuju teluh tenung taragnyanya sapanunggalane bangsaning wiyasa
Aji pangasihan sukmaningrat sajati
Aji pangasihan cahya mulya
Aji pangasihan sis emar kuning
Aji mas kumambang iya puspa kumambang
Aji pamiluta ga’ib
Uga aji pamiluta ga’ib
Aji pangirup nyawa lan susma
Aji palimunan
Aji palimunan
Aji panglemesan sakehing wesi
Aji panglemesan braja
Aji brata lamatan pangleburing mungsuh
Aji brajamusti
Aji jaya teguh timbul
Aji welut putih
Aji ni bragola teguh alot
Aji serut berkutut
Aji kaprawiran ilmu hak
Aji pamboyan bandung bandawasa
Uga tunggale aji pamboyan bandung bandawasa
Aji jaya sampurna agung sawabe
Aji jayengkaton
Aji jaranguyang
Aji teguh timbul
Aki kasekten ga’ib
Aji cocak ijo pangasihan
Aji cocak iso teguh ayu
Aji cocak ijo jero
Aji cocak ijo ga’ib
Aji cocak ijo karaton
Ismu pengirupan
Ismu kateguhan surat bismillah
Ismu petake baginda ‘ali
Ismu petake baginda ambyah
Ismu kanggo nyulap sarupaning sulapan
Ismu aji gajah wulung
Ismu guntingan
Ismu guntingan seje rupa
Ismu guntingan saje rupa maneh
Ismu pambuntetan bedil
Ismu pangedepan
Ismu karosan gulinggang jati
Ismu condong campuring asmara tunggal
Ismu pangedepan lan panglereban
Ilmu I m a n
Ilmu tauhid
Ilmu ma’rifat
Ilmu tapel adam lamun arep ketekan sedyane
Kancinge ilmu tapel adam kabeh
Ilmu karosan kang metu saka karasulan
Ilmu hak kagungane kanjeng sesuhunan kalijaga
Ilmu pancer nagara ingaran jumanten wilis
Ilmu bumi pepitu
Ilmu pangleburan badan anglebur sakehing dosa
Pikukuhing iman iku wolu
Syahadat syari’at
Syahadat tarekat
Atase syari’at lan lakune wong syari’at
Atase tarekat lan lakune wong tarekat
Atase hakekat lan lakune wong hakekat
Atase ma’rifat lan lakune wong ma’rifat
Salat da’im
Salat mutlaq
Salat kusta
Salat ismu’alam
Salam batin kanggo nyenyuwun nugrahaning pangeran
Salat wujud ning
Salat jati sadurunge ana salat
Anasir dadi tingkahing salat
Anasiring muhammad
Pasucian jaba lan jero
Pasucian rasulullah
Pasucian nur muhammad
Pasucian nur muhammad
Niyate adus murih teguh rahayu santosa
Niyate adus teguh ayuning badan
Niyate melek murih rahayu santosa
Pasrah sare
Pasrah wungu
Panetep santosaning iman
Pagadikane rasullulah bab jumenenge manungsa
Badan muhammad karsa allah
Basa araning manungsa
Titipan kang dumunung ing manungsa
Bakale manungsa
Dunungsifat 30 ing badaning manungsa
Sayektine sifat 20 jaba jero
Angsa pangeran lan bangsa kawula
Sa’at baginda ali kanggo mangkat nglurung perang
Ambagegake jabang bayi lahir
Suwuk bocah lara murih waras
Pucuk gung sawabe teguh yuwana
Suwarga lair kang aran makdum sarpin
Ilmu karatoning wali pitu
Iki panuwun teteping iman
Kawruh marang panuwun
Iki marang kawruhing ngaurip
Uga kawruhing ngaurip
Uga kawruhing ngaurip
Kawruh marang pamuji
Uga kawruh marang pamuji
Uga marang pamuji
Iki marang kawruh
Iki pepujian
Iki kalimah loro
Iki langit lapis pitu
Iki khakullah
Iki pikukuhing sarira
Purba karo wasea
Tetulak marang piala utawa marang wisa
Iki pengasihan
Iki panedepan karo pengasihan
Uga pangadepan karo pengasihan
Iki pangedepan marang kawula lan kutu-kutu walang ataga
Pangedepan sawarnaing lelembut
Iki pangedepan karo karosan
Iki marang pangageman kaluhuran
Iki marang kawruh pangageman
Iki marang pangageman kaluhuran
Uga pangageman kaluhuran
Iki pangageman kaluhuran
Uga pangageman kaluhuran
Uga pangageman luhur
Iki pangageman menawa busana kaprabon
Asma-dzat-kodrat-afal
Obah lan polah
Pengikut rasa
Lamun ujung utawa salaman
Donga pambungkeman sakalir
Donga panerang udan
Donga supaya betah luwe
Donga keslametan
Donga keslametan donya akhirat
Donga supaya dingapura dening gusti allah
Donga panyuwun darajat
Donga tolak balak
Donga ngadepi keruwetan
Donga ngilanagake penyakit saka awake dewe
Donga ziarah kubur
Donga arwah
Donga kanggo nuju marang kamulyan
Donga yen arep mapan turu
Donga njaluk impen
Donga yen ngimpi becik
Donga yen ngimpi ala
Donga tangi turu
Donga yen arep mlebu kakus
Donga yen arep metu saka kakus
Donga yen arep mlebu omah
Donga yen arep metu saka omah
Donga supaya luput saka prahara gede

KODE : 7107

Call Center
Pusaka Dunia / Dunia Pusaka
PIN BBM : PUSAKA
Telephone : +6281 222 886 456
Sms : +6285 2939 88885
WhatsApp : +6285 2939 88885
Line : pusakadunia
WeChat : pusakadunia
Instagram : pusakadunia

Buku Japa Mantra Kesaktian

Berat 250 kg
Kondisi Baru
Dilihat 4.429 kali
Produk Terkait
Sidebar
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah:

Chat via Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

Admin 1
● online
Admin 2
● online
Admin 1
● online
Halo, perkenalkan saya Admin 1
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja