Beranda » Buku Mistik » Buku Primbon Atassadhur Adammakna
click image to preview activate zoom

Buku Primbon Atassadhur Adammakna

Rp 37.500
Kode7133
Stok Tersedia
KategoriBuku Mistik
Tentukan pilihan yang tersedia!
Pemesanan yang lebih cepat! Quick Order

Buku Primbon Atassadhur Adammakna

BUKU PRIMBON ATASSADHUR ADAMMAKNA
7133
Pratelan isining buku punika
Gambaripun Kngjeng pangeran harya tjakraningrat
Purwaka
Wirid maklumat jati: wedharing ilmu kabatosan
Mengku wolung wiridan : Wirayat jati,Laksita jati,Panunggal jati,Karana jati,Purba jati,Saloka jati,Sasmita jati,Wasana jati
Aji pameleng : pangulah lampah yoga,ugi kasebut samadi
Aji panunggal : pambrastaning sad indriya ingkang ugi kasebut pancadriya,murih manggih ketentrem
Wirid maladihening : pipiridan wasiyat kangjeng panembahan senopati ngalaga mataram
Katrangan : cara caranipun anglampahi miwah donga-donga ingkang perlu
Primbon kidung : mengku 12 kidung sarta rajah mantra
Kidung suksmawedha
Kidung darmawedha
Kidung mantrawedha
Kidung japawedha
Kidung jiwawedha
Kidung reksawedha
Kidung yogawedha
Kidung warawedha
Kidung setyawedha
Kidung ajiwedha
Kidung Saktiwedha
Kidung bagyawedha
Rajah mantra
Kidung punika kawarti anggitanipun Kangjeng Sunan Kalijaga Waliollah,pangritanipun duk rikala tapabrata wonten satepining lepen.Ing pawingkingipun tembung kalijaga wau lajeng kagem dados asmanipun.Ing kinanipun kidungan punika dipun pepetri tuwin pinundhi-pundhi sanget,dening ngakathah,margi kacarios pancen ageng sanget,sawabipun.Dene rajahmantra pethikan saking kitab samsu makrup/kitab mujarabat.
Donga-donga puji Sunan Kalijaga
Anggayuh daya
Aji padmawara
Penget palintangan
Catur yoga

kODE : 7133

Call Center
Pusaka Dunia / Dunia Pusaka
PIN BBM : PUSAKA
Telephone : +6281 222 886 456
Sms : +6285 2939 88885
WhatsApp : +6285 2939 88885
Line : pusakadunia
WeChat : pusakadunia
Instagram : pusakadunia

Buku Primbon Atassadhur Adammakna

Berat250 kg
Kondisi Baru
Dilihat 1.045 kali
Produk Terkait
Sidebar
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah:

Chat via Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

Admin 1
● online
Admin 2
● online
Admin 1
● online
Halo, perkenalkan saya Admin 1
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja